Ngày: Tháng Mười 6, 2019

phim khách nhiệt cho khách sạn – hotel window film – dán kính chống nắng nóng khách sạn hiệu quả nhất

Thành phần cầu tạo Phim cách nhiệt cho khách sạn Phim cách nhiệt cho khách sạn được cấu tạo từ các lớp màng Polyeste công nghệ phủ nano tiên tiến, sử dụng để phủ lên kính, nhằm tạo một lớp màng phim mang lại lợi ích tuyệt vời mà không làm