Chuyên mục: than sạch

Mối tương quan giữa thị trường than nhập khẩu trong nước và trên thế giới

Thị trường than nhập khẩu hiện nay có nhiều biến động do giá cả nhiên liệu tăng giảm chóng mặt. Thị trường than nhập khẩu tại các nước Châu Á có những diễn biến gì? Cùng công ty thanhanoi.com chúng tôi tìm hiểu tình hình nhập khẩu than tại các quốc